Referanseprosjekter
Et lite utdrag av pågående prosjekter:
 

BLEVA hytteområder
Blefjell

utslippsøknad/prosjektering/etablering av anlegg

Breivann hytteområde
Lardal

utslippsøknad/tekniske planer/prosjektering etc.

Luredalen hytteområder
Tinn

utslippsøknader/prosjektering/etablering av anlegg

Burud pukkverk
Hokksund

reguleringsplan/utslippsøknad/driftsplan etc.

Skalland hytteområde
Sigdal

utslippsøknad/planlegging/prosjektering av VA-anlegg

Russmarken hytteområder
Tuddal

utslippsøknad/planlegging/etablering av renseanlegg

Værås hyttegrend
Blefjell

reguleringsplan/utslippsøknad/etablering av infrastruktur.

Damåsen pukkverk
Øvre Eiker

planprogram/KU/reguleringsplan/utslippsøknad/driftsplan etc.

Skrim hytteområde
Kongsberg

utslippssøknad/planlegging/etablering av renseanlegg

 

Medieoppslag

 

 

 
 

Design by n-design. Nettstedet driftes av Nnet og bruker publiseringsløsningen Netpublish.