Samarbeidspartnere/Linker
ar plan & landskap

Arealplanlegging med hovedvekt på tettstedsutvikling, boligområder, hytteområder og massetak/pukkverk

VPI

Vestfold Plastindustri AS (VPI) er produsent av korrosjonsfrie tanker i glassfiberarmert polyester (GRP).

Båsum Boring AS

I mer enn 50 år har Båsum Boring AS skaffet drikkevann til hus og hytter, dette er fremdeles en viktig del av virksomheten i tillegg til boring for varme og kjøling, horisontalboring, fundamentering og spesialboringer.

Limno-Consult
Hallingplast AS         
Aqua Unique

Aqua Unique har siden 1990 levert vannrensesystemer for sikring av trygt og rent vann til private, næringsbygg og industri.

   
 
 

Design by n-design. Nettstedet driftes av Nnet og bruker publiseringsløsningen Netpublish.