Miljø, utredning og analyse
Den nye forurensningsforskriften legger opp til en økt overvåkning av resipientforholdene og rapportering til forurensningsmyndighetene, dette krever at man gjennom plan- og utredningsfasen legger opp til program for overvåkning og rapportering.
 
Miljøkonsekvenser innenfor støy, støv, rystelser, avfall, natur og friluftsliv etc. vil være aktuelle temaer ved planlegging av tiltak/virksomheter og vår kompetanse/erfaring innenfor disse områdene er tilgjengelig gjennom kontakt med oss. Grunnundersøkelser er en viktig del av plangrunnlaget og dette gjøres av oss med egnet utstyr (borerigg eller lignende) og eget analyselaboratorium.

Fjellrens As samarbeider med Limno-consult v/limnolog Øyvind Løvstad. Gjennom dette samarbeidet har vi tilgang på spesialkompetanse innenfor miljøanalyser og overvåkningsprogrammer etc.

 
 

Design by n-design. Nettstedet driftes av Nnet og bruker publiseringsløsningen Netpublish.