Arealplanlegging

Replanlegging av allerede bebygde arealer og utvikling av nye områder krever en offentlig planprosess.

Vår bakgrunn fra offentlig forvaltning og som rådgivere for private aktører gir oss kompetanse til å utføre alle typer arealplaner og utredninger som kreves i offentlig planprosess. I dette ligger reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/planprogram/utredninger og tilhørende prosjektering av infrastruktur (vei, vann, avløp, avfall etc).

 
Fjellrens As samarbeider med landskapsarkitekt Anne Ribberud (AR Plan og landskap) og vi er gjennom dette i stand til å gi rådgivning i mer komplekse plan- og utredningsoppgaver innen arealutnyttelse.
 
 
 

Design by n-design. Nettstedet driftes av Nnet og bruker publiseringsløsningen Netpublish.