Vann
   
Sikker og hygienisk betryggende vannforsyning er en forutsetning for alle, enten det gjelder bolig eller om man ønsker høyere standard på hytten.

Fjellrens AS vurderer alltid vannforsyning sammen med riktig valg av en god avløpsløsning.

Drikkevannsforskriften ligger til grunn for all rådgivning i forbindelse med vannforsyning.
 
Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 når det forsyner:
  1. minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer,
  2. næringsmiddelvirksomhet, jf. lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. eller
  3. helseinstitusjon, jf. forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 eller skole/barnehage, jf. forskrift av 1. desember 1995 nr. 928.

Fjellrens AS samarbeider med Aqua Unique og Båsum Boring, og vi bistår gjerne med leveranse av komplette vannforsyningsystemer og/eller søknad til Mattilsynet for godkjenning av vannverket.

 
 

Design by n-design. Nettstedet driftes av Nnet og bruker publiseringsløsningen Netpublish.