Avløp
Ved innlegging av vann i bolig/fritidsbolig/turistbedrifter eller lignende kreves det fra kommunen, som er lokal forurensingsmyndighet, at det foreligger utslippstillatelse. Forurensningsforskriften , gjeldende fra 01.01.2007, setter krav til utslippet.
Søknad om utslippstillatelse skal etter forurensningsforskriften bl.a. inneholde dokumentasjon om hvordan utslipp skal etableres og drives, plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart, beskrivelse av utslippsstedet og utslippets størrelse.
 
Fjellrens AS har betydelig erfaring i valg av gode renseløsninger med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger. Vi tar spesielt hensyn til drikkevannsforsyning, rekreasjon- og næringsvirksomhet og velger løsninger som oppfyller rensekravene.

Vi velger enkle driftsmessige anlegg som samtidig er robuste og tåler variabel belastning.

Kvalitet, kostnadseffektivitet og konkurransedyktige priser er også kjennetegn for våre valg.

Fjellrens AS leverer komplette avløpsystemer, fra enkle gråvannsløsninger for hytter til komplekse feltutbygginger med krav til høygradige renseanlegg med minimale restutslipp til sårbare vassdrag.

 
 

Design by n-design. Nettstedet driftes av Nnet og bruker publiseringsløsningen Netpublish.